پيوندهاي استانداري
فيلم
کرونا ویروس
پيوندهاي ملي
امام

رهبري

رئيس جمهوري

پاد

وزارت كشور

سازمان همیاری ها و دهیاری های کشور
معاونين استاندار و مديران كل

معاونت سياسي امنيتي و اجتماعي

بيژن سليمان پور  معاون سياسي امنيتي و اجتماعي


مرتضي بابايي مدير كل امور سياسي و انتخابات


 

رضا ملك زاده مدير كل امور اجتماعي و فرهنگی


 

حسين اميري قمي مدير كل امور امنيتي و انتظامي


 

عباس شيرمحمدي مدير كل امور اتباع و مهاجرين خارجي

 

مهدي متقيان مدير كل پدافند غیرعاملمعاونت هماهنگی امور عمراني

محسن بهشتي معاون هماهنگي امور عمراني


 

مرتضي رحمان نيا مدير كل امور فني


 

ابراهيم ملكي مدير كل امور شهري و شوراها


 

سجاد چهرگاني مدير كل امور روستايي و شوراها


 

محسن اوروجي مدير کل مديريت بحران

 

معاونت هماهنگي امور اقتصادي

 

مهرداد غضنفري معاون هماهنگي امور اقتصادي


 

سيد رضا طباطبايي مدير كل جذب و حمايت از سرمايه گذاري


 

عزيزالله قرباني مدير كل هماهنگي امور اقتصادي


 

معاونت توسعه مديريت و منابع

محمدرضا گروسي معاون توسعه مديريت و منابع استاندار

محمدرضا نجارپور مدير كل امور اداري و مالي


افسانه زمانی مدير كل برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري


 

 

 

اكرم روح پرور مديريت فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت 

معاونت هماهنگي امور زائرين

يونس عالي پور معاون هماهنگي امور زائرين


روح الله شانظري مدير هماهنگي امور رفاهي زائرين

مهدي صابر مدير امور فرهنگي


حوزه استاندار

كريم حميدوند مدیر كل حوزه استاندار

 

 


محمود عليپور مدير كل مدیریت عملكرد، بازرسی و امور حقوقی


 

فتح الله اصغرپور مدير كل حراست


 

 

خانم صديقه صديق مدير كل امور بانوان و خانواده

 

محمود باقري مدير هسته گزينش

 

رضا صالحي مدیر كل روابط عمومي و امور بین الملل


استاندار قم
اطلاعيه هاي مهم و مقالات
گزارش تصويري
access deny
ادارات و سازمان ها
اوقات شرعي
- معاونت سياسي امنيتي و اجتماعي:
- معاونت هماهنگي امور عمراني:
- معاونت امور اقتصادي و توسعه منابع:
- معاونت هماهنگي امور زائرين:
- روابط عمومي و امور بين الملل:
- بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي:
31620590
31620111
31620104
31620211
31620231
31620146
- تلفن گويا:
- حراست:
- سامد:
- دفتر فرماندار قم:
- فكس :
- كد پستي:
31620380،31620444،31620443
31620286
31620459
37117210
36564357
3718187819