گزارش تصويري


ادارات و سازمان هاي استان
اوقات شرعي
تشكيلات و كاركنان

 

فهرست كاركنان بخشداري كهك

رديف

نام و نام خانوادگي كارمند

سمت

1

محمد رضا شریفی

بخشدار

2

محمد آهنین پنجه

كارشناس سياسي، انتظامي و انتخابات

3

عباس طالبی

کارشناس حراست

4

عباس طالبي

كارشناس فناوري اطلاعات

5

مهدي رجبي

مسئول دفتر بخشدار

6

جعفر جعفري مجد

كارشناس شوراها

 

بخشداري كهك
پیوندهای ملی

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد